10 noiembrie, 2013

Ecoul tacerii- Epifanii stelare de Nicoleta Milea


Poeta NICOLETA MILEA a debutat publicistic in anul 1970, în ziarul Teleormanul literar.
Debut editorial: 1975, INTERFERENŢE, SOCIETATEA LITERARĂ  „RELIEF ROMÂNESC”, Volum apărut în colaborare cu Institutul de istorie şi teorie literară „George Călinescu” al Academiei, Bucureşti, 1975
Este prezenta in antologii:

ZODIA HARFEI, Editura Teleormanul liber, Alexandria, 1995,
SCRIITORI TELEORMĂNENI ÎN VIAŢĂ, Alexandria, 1997
PAISPREZECE POEŢI DIN SUD, Antologie „MEANDRE”, Editura <<TIPOALEX>>, Alexandria, 2001
NEPOŢII LUI MOROMETE, 13 SCRIITORI DIN TELEORMAN, EDITURA MUZEULUI LITERATURII ROMÂNE, 2003
VOCATIA SCRISULUI IN TELEORMAN, Dumitru Vasile-Delceanu, 2006, Tipoalex, Alexandria
 Este autoarea urmatoarelor volume :
CERCURI ALBE, Poezii, Editura „Teleormanul liber”, 1997
TÂRZIA DIN VIS, Poeme, Editura „Teleormanul liber”, 2001
ECOUL TĂCERII – Epifanii stelare, Poeme, Editura Rafet, 2012
TEZA DE DOCTOR ÎN FILOLOGIE, „CARTEA VECHE ÎN TELEORMAN”, UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI(2010), coord.: Prof. univ. dr. Dan-Horia Mazilu, Prof. univ. dr. Dumitru Micu

Poeme, proză, articole, studii, cercetări în:

  „Agora”, „Apollon”, „Caligraf”, „Teleormanul”, „Teleormanul literar”, „Argeş”, „Familia”, „Calende”, „Drum”, „Fereastra”, „Meandre”, „Informaţia Teleormanului”, „Universul scolii”, „Dor de dor”, „Placebo”, „Armonii culturale”, „Armonia”, „Confluenţe româneşti”, „Zeit”, „Vatra”, „Vatra veche”, „Observatorul-Toronto”, „Climate literare”, „Singular”, „Limba şi literatura română pentru profesori”, „Buletin Ştiinţific, I, (2007, 2008, Piteşti”)„Almanahul cultural-2009”, „Valori permanente în ştiinţă şi cultură”(Craiova, 2010), „Regatul Cuvântului”, „Constelaţii diamantine”, ,,Comunicare, persuasiune, management institutional” (Craiova-2012), etc
Urmatoarele poeme fac parte din volumul Ecoul tacerii-Epifanii stelare, castigator al concursului international "Titel Constantinescu" organizat de editura Rafet, 2012.

Înserare
Când Dumnezeu tace
tu, Omule,
unde-ţi mai plimbi
turmele Gândului?
Poti rul e plin…


Astăzi
Bucuraţi-vă,
păsări târzii!
Din pribegie
azi m-am întors
cu cerul pe buze!
Arcă
Vino să vezi
cum dansează îngerii
prin iarbă la Putna!
Maica Benedicta
veghează…
Gând
Cu tine împart
grădinile, apele, păsările,
covorul pentru rugăciune…
Tăcerea,
ţi-o las întreagă
"Poeziile cu un corp minim caută să surprindă, în numai câteva versuri, esențele, iar excelența în haiku, tanka, rubayat au atins-o inițiatorii acestor specii literare,și anume  orientalii: japonezii, persanii etc. Dar și cultura europeană,  occidentală, a experimentat poeziile, de la  trei (terține) până la zece versuri, cele de cinci versuri (cvintete) fiind rar folosite, în poezia siciliană, engleză sau americană (quintaine,cinquain sau limerick).
Fântâna cu apă vie,iarba, calul neînșeuat, grădinile, păsările, soarele,muntele, fulgerul și focul, toamna,ploaia,  sunt elemente  ale universului palpabil, dublate de componenta spirituală, de gânduri, simțăminte, nostalgie și melancolie. Acestea se îmbină, natura reflectând stările de spirit: „N-am nicio veste de la tine,/ mare!/ Nori,/ singurătate,/ războiul Ființei!” (Asfințit). Sau: „ În inelul copacilor/ freamătă de taină pădurea/ și-n crânguri – / iezi alergând:/ anii mei!” (Logodnă).
O preocupare permanentă are poeta pentru instrumentul poeziei, cuvântul, invocat în mai multe miniaturi ale acestui volum: „Ce frumos e în Tine,/ Domnule Cuvânt!/ Sub viul Secundei,/ rostogol,/ soarele apune în noi!” (Cântec).  Sau:  „Furnica știe sudoarea copacilor,/ gustul apelor,/ neodihna pământului./ Dezbrăcat de-nțeles/ este doar înlăuntrul verbului a fi!”(Fior)."

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu