06 iulie, 2015

O alta pierdere pentru literatura romana-Mariana Ionescu

"            De obârşie din comuna Amaru,
            Scriitoarea Mariana Ionescu a trecut în nemurire  

            În urmă cu câteva zile, literatura română a trecut în nemurire numele unei personalităţi a culturii naţionale, cu rădăcini adânci pe meleagurile buzoiene: Mariana Ionescu - critic literar, prozatoare, eseistă şi editoare.
            Mariana Ionescu (pseudonime literare: Ioana Papina, Diamanta Stefanide, Benedict Ionescu, Vicenţia Vara) s-a născută la 26 august 1947, în comuna Amaru, judeţul Buzău. Este fiica lui Ion Ionescu, preot, şi al Marianei (n. Ştefănescu). Îşi începe învăţătura în satul Amaru (1954-1958), şi Ploieşti (1958-1960), urmând apoi Liceul „I.L. Caragiale” din Ploieşti (1959-1961) şi Facultatea de Limba şi Literatura Română a Universităţii din Bucureşti (1965-1970). În anul 1974 obţine o bursă de specializare la Paris. După obţinerea licenţei, din 1970, lucrează neîntrerupt, până în 2003, ca redactor (1970-1998) şi redactor-şef la Editura Eminescu. Devine dr. în filologie a Universităţii Bucureşti cu teza Proza lui Tudor Arghezi (1981). În anul 2000, este primită în PEN-Clubul Român, iar în 2001 este numită redactor-şef la revista Universul cărţii. A debutat în Ramuri (1971), cu un articol despre Cartea nunţii de G. Călinescu; debut în proză cu Tu, cel paşnic oştean... în revista Luceafărul (1983). A colaborat la publicaţii: Luceafărul, România literară, Steaua, Ateneu, Orizont, Viaţa românească, Amphitryon, Carnet literar, Cahiers roumains d’études littéraires, Universul cărţii etc. A publicat volume de eseuri şi critică literară, proză şi poezie Artă şi inspiraţie: eseuri (1977); Întuneric şi lumină (1978); Pamflete (1979); Două părţi cal şi una vizitiu: nuvele (1991); Exerciţii de fidelitate: roman (1978); Geografie cu îngeri: jurnal fabulatoriu (1997); Interviu cu înger şi maimuţă: eseuri (2001); Umărul de argint: versuri (2002); Muritorii de rând (2003) ş.a. Editează din opera lui T. Arghezi, I. Al. Brătescu-Voineşti, Liviu Rebreanu, Zaharia Stancu. A fost membră a Uniunii Scriitorilor din România.
            Prin trecerea în nemurire a Marianei Ionescu, figură proeminentă a culturii noastre, literatura noastră suferă o grea pierdere.
            Dumnezeu s-o odihnească!
            Slujba de înmormântare va avea loc astăzi (7 iulie a.c.), de la orele 11.00, la biserica din comuna Amaru.

Viorel Frîncu"

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu